Videoövervakning

Vi har från och med juni 2015 övertagit Rynabs verksamhet vilket innefattar projektering och installation av videoövervakningssystem.

 

 

Mutidator marknadsför kundanpassade kameraövervakningssystem. Vi arbetar med att öka säkerheten, förebygga brott och hjälpa företag inom olika branscher till en lönsammare och tryggare framtid.

 

Vi projekterar, säljer och utför professionella installationer av videoövervakningssystem till bl.a. speditionsföretag, butiker, stormarknader, offentliga inrättningar, industrier och många andra företag inom vitt skilda branscher.

 

Analys/tjänster.

Vi lämnar inget åt slumpen.

En rejäl analys av lokalerna angående dess arkitektur, ljusförhållande, in- brottsrisk, rån m.m. är det första vi gör när ni anlitar oss. Allt för att säkerställa att rätt kamera och rätt optik väljs vid varje enskild kameraplacering.

 

 

          Multidator erbjuder:

 

 • Analys av lokalerna
 • Försäljning
 • Projektering
 • Installation
 • Driftsättning
 • Utbildning
 • Service
 • Support
 • Årlig tillsyn
 • Övertag och modernisering av befintlig CCTV
 • Hjälp med anmälan/tillståndsansökan hos länsstyrelsen
   

Produkter
Multidator har valt produkter från några av världens största tillverkare av CCTV-produkter.

Vår produktportfölj är stor och omfattar allt från små mikrokameror, dolda kameror, butikskameror, värmekameror, specialkameror för industrin samt styrbara kameror s.k. PTZ-kameror som styrs med joystick eller

med piltangenterna via bildhanteringsmjukvara.

 

För att kunna titta på livebilder och spela in kamerabilderna krävs en bildhanteringsmjukvara och en server. Mjukvaran skall helst vara på

svenska språket samt snabb och lätt att sköta och hantera. Att snabbt och lätt hitta inspelade bilder/sekvenser och kunna skriva ut eller bränna ner materialet på CD/DVD-skiva är något som är viktigt.

 

Multidator använder framförallt NUUO:s mjukvaror beroende på användningsområde. Samtliga på svenska språket.

 

Via Smartphones, Klientmjukvara eller CMS (Central Manegement System) kan man koppla upp sig mot våra servrar och mjukvaror var som helst i världen, bara enheterna är anslutna mot Internet