Vi gör om VHS-band och DV-band till DVD-skivor

  • Enstaka band (inkl. 1-2st skivor/band) kostar 250kr per band
  • Mer än 5 band (inkl. 1-2st skivor/band) kostar 200kr per band
  • Extra kopia 100kr/st

Vi kan även sitta ner tillsammans och klippa ut de bitarna ni vill ha till en merkostnad av 500kr i halvtimmen

Alla priser inkl. moms.